Καραλής: Δωρεάν προγράμματα εκμάθησης κολύμβησης του Δήμου Τρίπολης της περιόδου 2017-2018.

               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Τρίπολη 12-09-2017

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  &

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

                       ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. 22100
ΤΗΛ.: 2710-233351
FAX: 2710-234915
e-mail: npdd.dimtrip@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι,

στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου Τρίπολης και του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Τρίπολης, έχουν αναρτηθεί

τα αποτελέσματα των δικαιούχων για την συμμετοχή των παιδιών, στα δωρεάν προγράμματα εκμάθησης

κολύμβησης του Δήμου Τρίπολης της περιόδου 2017-2018.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης

 

Θεόδωρος Καραλής