Εκπρόσωπος του Δήμου Τρίπολης στα Σχολικά Συμβούλια ο Θεόδωρος Καραλής

Ο Δήμαρχος Τρίπολης Δημήτρης Παυλής, με απόφασή του, όρισε εκπρόσωπο του Δήμου Τρίπολης στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων περιοχής ευθύνης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας τον Καραλή Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης. Έργο των Σχολικών Συμβουλίων είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων, η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας των διδασκόντων και των οικογενειών των μαθητών, καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος.

 

????????????????????????????????????