Καραλής: Πρόσληψη τριών ατόμων από το ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης!

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης.

 

O Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Δήμου Τρίπολης

Θεόδωρος Καραλής

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A6%CE%9D4%CE%9F%CE%9B%CE%9C%CE%A6-%CE%9375?inline=true