Καραλής: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης ενέκρινε τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ για το 2018!

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Τρίπολης για το 2018.
Θετικα ψήφισαν οι παραταξεις Παυλή, Τζιούμη και Τσιαμούλου, ενώ παρών ψήφισε η παράταξη Σμυρνιώτη.
Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Θεόδωρος Καραλής στην εισήγηση του τόνισε ότι ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και πραγματικός και πως για πρώτη φορά στο ΝΠΔΔ εντάχθηκε επιχορήγηση χρηματοδοτούμενου προγράμματος €30.659,08.