Αποκριάτικη Εκδήλωση για το Κ.Α.Π.Η Δήμου Τρίπολης στο κέντρο «Πεινακοθήκη »

Αποκριάτικη Εκδήλωση για το Κ.Α.Π.Η Δήμου Τρίπολης στο κέντρο «Πεινακοθήκη »

Το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τρίπολης πραγματοποιεί  για το Κ.Α.Π.Η Τρίπολης – Αποκριάτικη Εκδήλωση στο κέντρο «Πεινακοθήκη »

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  στις 13 Φεβρουαρίου 2018  ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο γραφείο του Κ.Α.Π.Η (Πλατεία Βαλτετσίου 4) έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2018 .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Του Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ