Καραλής: Εγκρίθηκε από το ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης η ανακατασκευή του ΔΑΚ Τρίπολης!

Το Δ. Σ. του Νομικού προσώπου του Δήμου Τρίπολης, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ΝΠΔΔ, Θεόδωρου Καραλή, ενέκρινε τη μελέτη για την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό του ΔΑΚ Τρίπολης, με προϋπολογισμό 515.909,69 €.
Εγκρίθηκε με ομόφωνη απόφαση η μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσίας και Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης, για την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό του ΔΑΚ Τρίπολης, με προϋπολογισμό 515.909,69 €.
ΟΙ βασικές εργασίες που θα γίνουν αφορούν την επίστρωση της ήδη φθαρμένης επιφάνειας ταρτάν στίβου και την προμήθεια εξοπλισμού με τα απαραίτητα όργανα.
Παράλληλα, αποφασίστηκε να υποβληθεί αίτημα ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Αναλυτικά η απόφαση στο diavgeia.gov.gr.