ΚΑΡΑΛΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                  Τρίπολη,       19-03-2018

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                             

Ταχ.Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης &

Παπαρρηγοπούλου

Ταχ. Κωδ.: 22100 Τρίπολη

Τηλ:2710-233351

Email:npdd.dimtrip@gmail.com

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Τρίπολης στο πλαίσιο της προσπάθειας για καλλιέργεια και προαγωγή του πνεύματος του Αθλητισμού και του Πολιτισμού και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα υλοποιήσει Προγράμματα Άθλησης για Όλους μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017 – 2018.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης των πολιτών, η καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα και αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η διέξοδος από τα  καθημερινά προβλήματα, η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και  η αναψυχή των αθλούμενων και εν τέλει η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η άσκηση με συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστικά κοινωνική επένδυση, γιατί  συμβάλλει στην πρόληψη προβλημάτων υγείας και  εκφυλιστικών τάσεων,  στην αποτροπή από βλαπτικές συνήθειες και συμπεριφορές  και γενικά σε μία καλύτερη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν, θα εφαρμόζεται  3 ή 2 φορές / εβδομάδα από 2 πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής  και περιλαμβάνει:

  • ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, 6-12 ετών, 2 τμήματα
  • ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ, 13-18 ετών, 2 τμήματα
  • ΑΣΚΗΣΗ  ΚΑΙ ΝΕΟΙ, 19-30 ετών, 1 τμήμα
  • ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, 19-65 ετών, 5 τμήματα
  • ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ, 19-65 ετών, 6 τμήματα

To πρόγραμμα θα υλοποιείται από 10/4/2018 έως 31/7/2018. Οι τελικοί χώροι άθλησης θα ανακοινωθούν με νέα ενημέρωση ανάλογα με τις αιτήσεις και τις ανάγκες του προγράμματος.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους, υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Τρίπολης. Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν Ιατρική Βεβαίωση -από παθολόγο ή καρδιολόγο ιατρό- που να βεβαιώνει την καλή κατάσταση της υγείας και τη δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες (Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2710- 233351, 237289  από 20  Μαρτίου 2018 μέχρι και 28  Μαρτίου 2018).

                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                 ΤΟΥ ΝΠΔΔ &  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ

                                                           ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

 

                                                                                ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ             

?????????????????????????????????????????????????????????