ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ& ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
                  ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. 22100
ΤΗΛ.: 2710-237289
FAX: 2710-234915
e-mail: npdd.dimtrip@gmail.com                                       

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ

 

 1. Αίτηση ( όπως το συνημμένο υπόδειγμα )
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου ( μόνο για την εγγραφή )
 3. Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού. Ν’ αναφέρεται ότι έχουν γίνει τ’ απαραίτητα εμβόλια ( Mantoux τον τελευταίο χρόνο ) και τυχόν αλλεργίες.
 4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ( όταν αυτό παραληφθεί )
 5. Βεβαίωση εργασίας μετ’ αποδοχών του τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο (2) γονέων και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων, προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
 6. Κάρτα ανεργίας ( από άνεργους γονείς )
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θ’ αναφέρεται : Τ’ ονοματεπώνυμο του προσώπου που θα παραλαμβάνει το νήπιο σε περίπτωση κωλύματος των γονέων του (μόνο για τα νήπια που εγγράφονται πρώτη φορά).
 8. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ή τηλεφωνίας ή νερού.

Για την εγγραφή νηπίου αλλοδαπών γονέων, εκτός των αναφερομένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται.

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

 1. Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% : προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
 2. Πολύτεκνη οικογένεια ή οικογένεια με τρία (3) παιδιά : προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Νήπιο ορφανό : προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.
 4. Άγαμοι γονείς : προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση : προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας αρμόδιου δικαστηρίου και διαζευκτήριο.
 6. Και οι δύο γονείς φοιτητές : προσκομίζεται βεβαίωση από τη γραμματεία της Σχολής.
 7. Γονέας στρατιώτης : προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία.

 

Σημείωση : Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις θα προσκομίζονται υποχρεωτικά για την εγγραφή του νηπίου και σε περίπτωση κάποιας αλλαγής στις ανωτέρω περιπτώσεις και για την επανεγγραφή του.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης

Θεόδωρος Καραλής

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ& ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
                  ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. 22100
ΤΗΛ.: 2710-237289
FAX: 2710-234915
e-mail: npdd.dimtrip@gmail.com

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σύμφωνα με τις 54/2011 και 86/2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης η οικονομική εισφορά (τροφεία) θα καταβάλλεται κάθε δύο (2) μήνες. Συγκεκριμένα για τους μήνες :

 1. Σεπτέμβριο – Οκτώβριο του έτους 2016 θα καταβληθούν το Β΄ δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου
 2. Νοέμβριο – Δεκέμβριο του έτους 2016 θα καταβληθούν το Β΄ δεκαπενθήμερο του μηνός Δεκεμβρίου
 3. Ιανουάριο – Φεβρουάριο έτους 2017 θα καταβληθούν το Β΄ δεκαπενθήμερο του μηνός Φεβρουαρίου
 4. Μάρτιο – Απρίλιο έτους 2017 θα καταβληθούν το Β΄ δεκαπενθήμερο του μηνός Απριλίου
 5. Μάιο – Ιούνιο έτους 2017 θα καταβληθούν το Β΄ δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου
 6. Για το μήνα Ιούλιο του έτους 2017 θα καταβληθούν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου

Οι γονείς των φιλοξενουμένων νηπίων θα καταβάλλουν τροφεία στην ταμειακή υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης, που στεγάζεται στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και θα λαμβάνουν διπλότυπο είσπραξης. Δεν θα καταβάλλουν τροφεία για το μήνα Αύγουστο, που οι Παιδικοί Σταθμοί παραμένουν κλειστοί.

Οποιονδήποτε άλλο μήνα ανεξάρτητα από τις παρουσίες του νηπίου θα καταβάλλουν τροφεία, εφ’ όσον το νήπιο είναι εγγεγραμμένο στον Παιδικό Σταθμό.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης

 

 

 

Θεόδωρος Καραλής

 

 

 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                              Τρίπολη, 09/05/2016
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ& ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
                  ΤΡΙΠΟΛΗ Τ.Κ. 22100
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΑΣ.ΚΑΨΙΜΑΛΛΗ
ΤΗΛ.: 2710-237289
FAX: 2710-234915
e-mail: npdd.dimtrip@gmail.com                                      

 

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι, οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα Γραφεία του Νομικού Προσώπου Δήμου Τρίπολης, Εθν. Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου από 23-05-2016 έως 17-06-2016 κατά τις ώρες 09:30 με 14:00.

 

 

 

Η Διευθύντρια

του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης

 

 

Καψιμάλλη Βασιλική