Κατηγορία: ΔΙΑΦΟΡΑ

Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση του κεντρικού Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης

Μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων, τα οποία θαχρησιμοποιηθούν για τη στέγαση του κεντρικού Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης και τουπαραρτήματος Κ.Α.Π.Η. Δήμου Τρίπολης και καλούμε τους
Read More

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Βελτίωση χώρων κοιμητηρίου Δ.Ε. Τρίπολης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:3352 Ημερομηνία: 05/12/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Το ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης, διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή
Read More

Ο Θεόδωρος Καραλής Εντεταλμένος Σύμβουλος με πλήρη αρμοδιότητες στα Αθλητικά θέματατα του Δήμου Τρίπολης

Στην διαύγεια του Δήμου Τρίπολης αναρτήθηκε σήμερα η απόφαση του Δημάρχου Δημήτρη Παυλή, ο οποίος ορίζει ως  Εντεταλμένο Σύμβουλο τον Θεόδωρο Καραλή αναθέτοντας του  πλήρη αρμοδιότητες στα Αθλητικά θέματα
Read More