ΚΑΡΑΛΗΣ: 2.Έγκριση δαπάνης & Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα κτήρια των δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης.

collage6

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΈΝΗ ΜΕ ΑΔΑΜ