Ανακοίνωση Για Τους Παιδικούς Σταθμούς Του Δήμου Τρίπολης.

Παρακαλούνται οι ωφελούμενες/οι που συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 2017-2018»

– Ε.Ε.Τ.Α.Α, είτε ως δικαιούχοι (voucher) χωρίς τοποθέτηση, είτε ως μη δικαιούχοι αξίας τοποθέτησης (voucher) με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, να προσέλθουν στο Δήμο Τρίπολης (1ος όροφος Γραφείο Δημάρχου) έως και την Παρασκευή 15/09/2017 και ώρες 10.00-15.00, ώστε να προσκομίσουν αντίγραφο της αίτησης που υπέβαλαν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α, για την συμπλήρωση κενών θέσεων στις δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας νηπίων και παιδιών του Δήμου Τρίπολης. 

Διευκρινίζουμε ότι η επαναδιάθεση των (voucher) θα πραγματοποιηθεί βάση συστήματος μοριοδότησης μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της δράσης.   

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2713 600400 (Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων) και 2713 600402 (Γραμματεία Δημάρχου)

 ΝΠΔΔ παιδικοί σταθμοί