Καραλής: Έγκριση δαπάνης & Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα κτήρια των δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης

  1. «Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, για την «διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών καθαριότη τας στα κτίρια των δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης- έγκριση τευχών μελέτης»
  2. https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%91%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9C%CE%A6-%CE%A9%CE%A12?inline=true

 

  1.  «Διακήρυξη διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια των δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης»
  2. https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%91%CE%A4%CE%A5%CE%9F%CE%9B%CE%9C%CE%A6-%CE%A97%CE%9D?inline=true