Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

FullSizeRender (2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                        Τρίπολη   13/11/2014

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ                                                                    Αριθ. Πρωτ: 2695

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                                      

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

         ΠΡΟΣ: Τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

του Νομικού  Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

Σας καλούμε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου  2014   και ώρα 12:00 να προσέλθετε στην αίθουσα του «Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου» του Δήμου Τρίπολης, για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την λογιστική τακτοποίηση εσόδων του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 2. Παραχώρηση τμήματος υπογείου αίθουσας του Μουσείου-Αρχείου Αλέξανδρου Παπαναστασίου για χρήση του Δημοτικού Γυμναστηρίου.
 3.  Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για το πάρκιν του Πνευματικού Κέντρου  του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης.
 4.   Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014, για την αντικατάσταση κλειδιών-κλειδαριών-πόμολων-χερούλια πορτών κλπ, του Πνευματικού Κέντρου  του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 5. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014, για την προμήθεια  πόρτας αρχείου του ΝΠΔΔ   του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καυσίμων έτους 2014
 7. Ορισμός δικηγόρου
 8. Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου
 9. Μετατροπή χρήσης τάφου από πενταετούς διάρκειας σε  οικογενειακό
 10. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού για την συντήρηση των δεξαμενών θέρμανσης των κτιρίων των δομών  του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 11. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού για την συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της φιλαρμονικής και του 1ου Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 12. «Απασχόληση υπαλλήλου με διακεκομμένο ωράριο»

 

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

                                                                                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

                                                                                         ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ