Εγγραφές στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης

Από το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Τρίπολης γνωστοποιείται ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές των βρεφών & νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφικούς & Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τρίπολης για το έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από την 18/05/2022 έως την 20/06/2022 και κατά τις ώρες 09:00 με 13:00. Δικαίωμα εγγραφής στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης έχουν, σύμφωνα με την ΚΥΑ 41087/2017 – ΦΕΚ 4249/Β/5-12-2017, οι εξής:

  «Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα           παιδιά τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη  ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

Στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς, από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση».

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης λειτουργεί τους παρακάτω Βρεφικούς & Παιδικούς Σταθμούς :

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

  • Α΄ Παιδικός Σταθμός: Λαγοπάτη 41 τηλ. 2710 241215

Υπεύθυνη: Κουτσογιάννη Αναστασία

  • Γ΄ Παιδικός Σταθμός: Άγιος Κωνσταντίνος τηλ. 2710 237930

Υπεύθυνη: Παπαγεωργίου Μαρία

  • Δ΄ Παιδικός Σταθμός: Πελάγους 21, τηλ. 2710 241078

Υπεύθυνη: Γκιόλα-Χαρίτου Μαριγώ

  • Ε΄ Παιδικός Σταθμός: Αποστολοπούλου 13, τηλ. 2710 224339

Υπεύθυνη: Φράγκου Γεωργία

  • Παιδικός Σταθμός Αλέας-Τεγέας: Αλέα, τηλ. 2710 556232 ή 237289

Υπεύθυνη: Κανελλοπούλου Ελένη

  • Παιδικός Σταθμός Λεβιδίου: Λεβίδι, τηλ. 2710 237289

ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

  • Καραμελόσπιτο: Βερβαίνων και Κυνουρίας, τηλ. 2710 237989

Υπεύθυνη: Αναλυτή Ειρήνη

  • Σχίζα: Τρικόρφων 53, τηλ. 2710-237989

Υπεύθυνη: Χαραλαμποπούλου Δέσποινα

            Να σημειωθεί ότι οι Παιδικοί Σταθμοί 3ος και 4ος έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ και υπό ένταξη είναι οι Παιδικοί Σταθμοί 1ος και 5ος. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να μπουν οι ίδιοι να συμπληρώσουν την αίτηση στην πλατφόρμα της ΕΕΤΑΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr.

            Σύμφωνα με τις 54/2011 και 86/2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρίπολης, θα καταβάλλεται από τις οικογένειες των φιλοξενουμένων βρεφών / νηπίων μηνιαία οικονομική εισφορά (τροφεία), σύμφωνα με το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

            Η κλίμακα των μηνιαίων εισφορών (τροφείων) θα καθοριστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., οπότε και θα ανακοινωθούν άμεσα τα ποσά τα οποία θα καταβάλλονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης, που στεγάζεται στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν διπλότυπο είσπραξης.

            Τροφεία δεν καταβάλλονται κατά  το μήνα Αύγουστο που οι Παιδικοί Σταθμοί παραμένουν κλειστοί. Οποιονδήποτε άλλο μήνα ανεξάρτητα από τις παρουσίες του νηπίου θα καταβάλλουν τροφεία, εφ’ όσον το νήπιο είναι εγγεγραμμένο στον Παιδικό Σταθμό. Με απόφαση του Δ.Σ. θα διακόπτεται η φιλοξενία των νηπίων όταν δεν καταβάλλεται από τους

γονείς η οικονομική εισφορά για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος. Οι υπάλληλοι των τραπεζών και ΔΕΚΟ, εφ’

όσον εισπράττουν επίδομα για Παιδικό Σταθμό, θα το καταβάλλουν στο σύνολό του.

            Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των βρεφών / νηπίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στα Γραφεία Διοίκησης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο στο 2ο όροφο, στην οδό Εθν. Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου. Την αίτηση και τις πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στα επισυναπτόμενα αρχεία του site του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης ή στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα Γραφεία Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. και στα τηλέφωνα 2710-237289 και 2710-233351.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης

Κούρος Ηλίας                 

“ΚΑΤΕΒΑΑΣΤΕ” ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΔΩ!