Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του ΔΑΚ Τρίπολης

Το ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης ανακοινώνει τη Διακήρυξη και την Περίληψη της Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Κυλικείου του ΔΑΚ Τρίπολης.