Αναβαθμίζετε η εικόνα του Δημοτικού σκοπευτηρίου του δήμου Τρίπολης

Το ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης αναβαθμίζει, εκτός των άλλων, και την “εικόνα” των αθλητικών του εγκαταστάσεων.

Μετά την ανακαίνιση του δημοτικού σκοπευτηρίου της Τρίπολης, το ΝΠΔΔ προχώρησε και στην τοποθέτηση νέας πινακίδας στην είσοδο του χώρου.