Νοσηλευτής και κοινωνικός λειτουργός κάθε Πέμπτη στο Κ.Α.Π.Η. Κερασίτσας

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης ενημερώνει τη Δημοτική Ενότητα Τεγέας ότιτο Παράρτημα του Κ.Α.Π.Η. Κερασίτσας θα λειτουργεί κάθε Πέμπτη 09:00 με12:00 παρουσία νοσηλευτή για τη μέτρηση ζωτικών οργάνων καικοινωνικού λειτουργού. Παρακαλούνται τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. και οισυνδημότες που επιθυμούν να εγγραφούν, να προσέλθουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

κ. Ηλίας Κούρος