Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η: Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης

FullSizeRender (2)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                 Τρίπολη            13-02-2015

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ                                               Αριθ. Πρωτ:     341                     

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ                                               

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

 

         ΠΡΟΣ: Τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

του Νομικού  Προσώπου Δημοσίου Δικαίου

 

Σας καλούμε την 17η Φεβρουαρίου 2015  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12η να προσέλθετε στην αίθουσα του «Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου» του Δήμου Τρίπολης, για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015, για την διοργάνωση-πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης  του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών τροφίμων για τις πάγιες ανάγκες του ΚΑΠΗ και για οικονομικά αδύναμους προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 4. Συντήρηση ανελκυστήρα του κτηρίου του  Πνευματικού Κέντρου του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες λειτουργίας του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης για το έτος 2015
 6. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων                                                           πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού   οικ έτους 2015 για την προμήθεια «ειδών υγιεινής και καθαριότητας» για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ του Δήμου   Τρίπολης
 7. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης και διάθεση απαιτούμενων                                                           πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού   οικ έτους 2015 για την προμήθεια για την προμήθεια γραφικής ύλης  για τις ανάγκες   των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 8. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015, για την προμήθεια υλικών για την κατασκευή  ραφιών και επένδυσης στην αίθουσα Αρχείου Πνευματικού Κέντρου  του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 9. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015, για την αντικατάσταση κλειδιών-κλειδαριών-πόμολων-χερούλια πορτών κλπ, των κτιρίων των δομών   του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης οικ. έτους 2015  για την προμήθεια διχτυών ποδοσφαίρου για το ΔΑΚ του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού  του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης οικ. έτους 2015  για την προμήθεια τραπεζομάντηλων για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 12. Επανεγγραφές μελών ΚΑΠΗ-συμμετοχή μελών στις ομάδες δράσεις του ΚΑΠΗ.
 13. Παραχώρηση χρήσης διαδρομών του κολυμβητηρίου του ΔΑΚ του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 14. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ΝΠΔΔ κατ εφαρμογή των 53361/11-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε με τις  31119/28-05-2008  και ΤΤ36586/30-07-2007 Υπουργικών  Αποφάσεων
 15. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, για την συντήρηση της δεξαμενής ύδρευσης του Πνευματικού Κέντρου  του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

    ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ