Συνεδριάζει αύριο το Διοικητικό Συμβούλιο ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Σας καλούμε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου  2014   και ώρα 12:00 να προσέλθετε στην αίθουσα του «Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου»του Δήμου Τρίπολης, για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. «Διαχειριστικός έλεγχος του ΝΠΔΔ  του Δήμου Τρίπολης καθώς και τον ΝΠΔΔ που ενσωματώθηκαν  σε αυτό μετά την έναρξη του 3852/2010»
 2. «Έγκριση θέσεων της προκήρυξης  ΣΟΧ2 όπως έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ»
 3. «Ανάκληση διορισμού υπαλλήλου»
 4.  «Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού για την προμήθεια ψυγείου για  το  Πνευματικό Κέντρο του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης»
 5. «Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού για την συντήρηση των καυστήρων των Παιδικών Σταθμών και του  Πνευματικού Κέντρου του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης»
 6. «Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού για την επιδιόρθωση καθισμάτων του Πνευματικού Κέντρου  του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
 7. «Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού για την προμήθεια υλικών για τη συντήρηση των υδραυλικών  εγκαταστάσεων των γραφείων του  Πνευματικού Κέντρου του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης»
 8. «Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού για την προμήθεια διακοσμητικών γλαστρών (ζαρντινιέρες) των δομών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης»
 9. Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος υπαλλήλου
 10. Παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου
 11. Διάθεση διαδρόμων του κολυμβητηρίου
 12. Παραχώρηση γηπέδων Τέννις του ΔΑΚ
 13. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων                                                           πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού   οικ έτους 2014 για την συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου   Τρίπολης
 14. Ανάθεση λογιστικών εργασιών του ΝΠΔΔ του Δ. Τρίπολης

                          

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
                                                                                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
                                                                                   
          ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ